Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2023 Ogłoszenie Burmistrza dotyczące prośby sporządzenia przez właścicieli oraz zarządców zasobów mieszkaniowych danych dotyczących czynszów za drugie półrocze 2022 r. Szczegóły
Artykuł 01.07.2022 Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 04.01.2022 Ogłoszenie – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie, gm. m. Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Badanie wody na jeziorze Zamkowym Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Uchwała Nr XXXI/204/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Ogłoszenie – czynsze zasób niepubliczny I pół. 2021 Szczegóły
Artykuł 07.01.2021 Ogłoszenie dotyczące danych – czynsze najmu w lokalach mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2020 Szczegóły
Artykuł 04.01.2021 Ogłoszenie dotyczące danych – czynsze najmu w lokalach mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2020 Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Ogłoszenie o sporządzeniu danych dotyczących czynszów za I półrocze 2020 r. Szczegóły