Programy, plany i strategie ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2021 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Informacja o podjęciu Uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”) Szczegóły
Artykuł 21.09.2021 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Uzasadnienie do przyjętego dokumentu Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Program aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Wąbrzeźno Uchwały Nr XXXII/191/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.10.2017r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Szczegóły