Strona główna

Wybory na ławników 2024 – 2027
I N F O R M A C J A

O  PRZYSTĄPIENIU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO W CENIE PREFERENCYJNEJ

W nawiązaniu do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2336) oraz zmian przyjętych ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. Burmistrz Wąbrzeźna informuje, że Gmina Miasto Wąbrzeźno z dniem 1 maja 2023 r. przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla na następujących warunkach:

  • termin składania wniosków: od 4 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. W przypadku złożenia wniosku poza terminem określonym powyżej wniosek pozostawia się bez rozpoznania;
  • Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na gospodarstwo domowe – niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość bez ograniczeń ilościowych;
  • Uprawnieni do zakupu paliwa stałego w preferencyjnej cenie są w dalszym ciągu członkowie gospodarstwa domowego, którym został wypłacony dodatek węglowy;
  • Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r.

 

Ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

  • ORZECH: 35,2 tony
  • Cena: 1690 zł za 1 tonę
*****

Informacja o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) informujemy, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – (Dz. U. poz. 719 z późn. zm.) Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

***** /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// *****

URZĄD MIASTA WĄBRZEŹNO

HERB-WĄBRZEŹNA-262x300

 

UL. WOLNOŚCI 18
87-200 WĄBRZEŹNO
TEL. 56 688-45-00
FAX. 56 688-27-48
NIP: 8780006582
E-MAIL: SEKRETARIAT[at]WABRZEZNO[dot]COM

Skrytki EPUAP:
/v1212ahjer/skrytka
/v1212ahjer/SkrytkaESP

Informacje

Rejestr zmian