Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2023 Ogłoszenie dotyczące wyników weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2024 rok Szczegóły
Artykuł 10.10.2022 Protokół z głosowania – Budżet Obywatelski na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 03.08.2022 Ogłoszenie – wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego 2023 Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Protokół z głosowania – Budżet Obywatelski na 2022 r Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Konsltacje z NGO projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Ogłoszenie – wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Akty prawne 18.06.2019 Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Konsultacja projektów uchwał w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Konsultacje z NGO do 27.01.2019 r Szczegóły