Sprawozdania finansowe 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.06.2021 Gmina Miasto Wąbrzeźno Bilans skonsolidowany jst za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Urząd Miasta Wąbrzeźno Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Gimnazjum Nr 1 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Przedszkole Miejskie Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Gmina Miasto Wąbrzeźno Łączne sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły