Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2022 Informacja pokontrolna nr WR-VII.44.1.110.2022.AZ z kontroli Projektu nr RPKP.06.05.00-04-0013/19 Szczegóły
Artykuł 13.07.2022 Rejestr zawartych umów – 2022 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2022 Kontrola NIK – S/22/001/LBY Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Protokoły z kontroli PPIS Szczegóły