Informacja o wykonaniu budżetu – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2020 Uchwała Nr 4/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 09.04.2020 Uchwała Nr 5S2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 marca 2020 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Uchwała Nr 9/I/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźno za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Zarządzenie nr 0050.131.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Szczegóły