Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2023 Sprawozdanie z programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców miasta Wąbrzeźna za 2022 rok Szczegóły
Artykuł 20.03.2023 Stanowisko Rady Miasta z LII sesji Szczegóły
Artykuł 20.03.2023 Sprawozdania z LII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 28.10.2022 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Wąbrzeźno o oświadczeniach majątkowych za 2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2022 Sprawozdanie z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźna za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 28.04.2022 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 Szczegóły
Artykuł 28.04.2022 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 28.04.2022 Sprawozdanie Straży Miejskiej Miasta Wąbrzeźno za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 28.04.2022 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 28.04.2022 Raport roczny 2021 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie Szczegóły