Sprawozdania – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2018 Skonsolidowany Bilans jst na dzień 31.12.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 Zarządzenie nr 0050.50.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Sprawozdania finansowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Sprawozdania – IV kwartał 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie nr 0050.119.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.10.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Sprawozdania – III kwartał 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 Zarządzenie nr 0050.71.2017 z dnia 24.07.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Sprawozdania – II kwartał 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie nr 0050.38a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły