Oświata

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.09.2022 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – Jedno Słońce Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Ogłoszenie o podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Zaproszenie podmiotów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do objęcia opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 0050.85.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Ogłoszenie dotyczące wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zaproszenie podmiotów leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do objęcia opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych Szczegóły