Realizacja budżetu

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie Nr 0050.37.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.04.2020 Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr 14/S/2018 RIO w Bydgoszczy z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wąbrzeźna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły