Geodezja, Budownictwo i Inwestycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2023 Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży Niedziałkowskiego 1 Szczegóły
Artykuł 11.08.2023 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 06.07.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 09.05.2023 Informacja o przystąpieniu Gminy Miasto Wąbrzeźno do sprzedaży końcowej paliwa stałego w cenie preferencyjnej Szczegóły
Artykuł 13.04.2023 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań, na podstawie art. 12d ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Szczegóły
Artykuł 05.04.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ul. Matejki Szczegóły
Artykuł 05.04.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Artykuł 16.03.2023 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Chełmińskiej i Towarzystwa Jaszczurczego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 16.03.2023 Obwieszczenie o wyłożeniu planu – Chełmińska i Towarzystwa Jaszczurczego Szczegóły
Artykuł 13.03.2023 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia IG.6845.7-10.2023 Szczegóły