Podatki i opłaty

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2017 Interpretacja indywidualna Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Zarządzenie nr 0050.121.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.11.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta z 28 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły