Projekt budżetu gminy – 2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2022 Zarządzenie nr 0050.164.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2022 Zarządzenie nr 0050.132.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły