Informacja o wykonaniu budżetu – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2018 Uchwała nr 7/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Uchwała Nr 14/S/2018 RIO w Bydgoszczy z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wąbrzeźna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2017 roku Szczegóły