Opinie regionalnej izby obrachunkowej – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2019 Uchwała Nr 8/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Uchwała Nr 11/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Uchwała Nr 8/I/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze2018 roku Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Uchwała Nr 87/K/2018 RIO z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 5/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 6/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 7/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 7/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Uchwała Nr 7/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły