Komunikaty

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2021 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Wąbrzeźno na okres 36 miesięcy Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły