Opinie regionalnej izby obrachunkowej – 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2021 Uchwała Nr 6.S.2021 RIO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Uchwała Nr 4/I/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 września 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wąbrzeźna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Uchwała Nr 8/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Uchwała Nr 8/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wąbrzeźno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły