Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.02.2021 Projekty uchwał Rady Miasta Wąbrzeźno nr 167-177.21 Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 166.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 165.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 164.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Wąbrzeźno na lata 2021-2025 Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 163.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 162.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniająca uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 161.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 160.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 159.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Szczegóły
Artykuł 15.12.2020 Projekt nr 158.2020 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok Szczegóły