Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.08.2023 Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 10.05.2023 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 01.02.2023 Wykonanie zastępczej studni nr 9A na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 23.12.2022 Zakład produkcji granulatu z płatków PET w Wąbrzeźnie, przy ul. Macieja Rataja, na działce nr 37/8 oraz 37/6 obręb 0003 Szczegóły
Artykuł 12.12.2022 Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 22.09.2022 Przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem odpadów przez Grupa Ergis Sp. z o.o. zlokalizowanego na działkach o nr 54/39, 54/42, 54/43 oraz 116 w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 22.09.2022 Przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem odpadów przez MKF-Ergis Sp. z o.o. zlokalizowanego na działkach o nr 54/19, 54/30 oraz 116 w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 16.09.2022 Budowa szcześciu zbiorników na gaz propan-butan, o pojemności 6400 litrów każdy, do zasilania suszarni zboża zlokalizowanych na działce 125 w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 02.06.2022 Modernizacja i rozbudowa istniejącego Zakładu przy ul. Chełmińskiej 57 d w Wąbrzeźnie należącego do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Dariusz Dziewięcki obejmująca budowę nowych obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów Szczegóły
Artykuł 17.05.2022 Postępowanie w sprawie przebudowy dróg na Oś. Ptasim i Oś. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Szczegóły