Opinie regionalnej izby obrachunkowej – 2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2023 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2023-2037 Szczegóły
Artykuł 27.01.2023 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 15.12.2022 Uchwała Nr 5/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 15.12.2022 Uchwała Nr 5/P/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 15.12.2022 Uchwała Nr 5/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2023-2037 Szczegóły