Opinie regionalnej izby obrachunkowej – 2022

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2023 Uchwała Nr 17/S/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Szczegóły
Artykuł 07.09.2022 Uchwała Nr 5/I/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 02 września 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wąbrzeźna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2022 roku Szczegóły
Artykuł 14.01.2022 Uchwała Nr 1/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2022-2032 Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Uchwała Nr 3/P/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Uchwała Nr 3/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 Miasta Wąbrzeźno Szczegóły