Sprawozdania finansowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2019 Gmina Miasto Wąbrzeźno Bilans skonsolidowany jst 2018 Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Gimnazjum Nr 1 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Szkoła Podstawowa Nr 2 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 MZUK Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 WCPTiIS Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Przedszkole Miejskie Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 MOPS Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Gmina Miasto Wąbrzeźno Bilans z wykonania budżetu jst 2018 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Gmina Miasto Wąbrzeźno Łączne sprawozdanie finansowe 2018 Szczegóły