Informacja o wykonaniu budżetu – 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.08.2017 Skonsolidowany bilans jst na dzień 31.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Uchwała RIO w sprawie opinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Uchwała nr 13/S/2017 RIO z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźna za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie nr 0050.32.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 rok Szczegóły