Opinie regionalnej izby obrachunkowej – 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2022 Uchwała Nr 5/S/2022 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta. Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Uchwała Nr 5/I/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Wąbrzeźna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Uchwała Nr 1/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Uchwała Nr 1/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Uchwała Nr 3/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Wąbrzeźno na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Uchwała Nr 3/P/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Uchwała Nr 3/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 Miasta Wąbrzeźna Szczegóły