Kontrola

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2023 Protokół kontroli Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 16.01.2023 Protokół kontroli archiwum zakładowego Szczegóły
Artykuł 05.12.2022 Informacja pokontrolna nr WR-VII.44.1.110.2022.AZ z kontroli Projektu nr RPKP.06.05.00-04-0013/19 Szczegóły
Artykuł 11.07.2022 Kontrola NIK – S/22/001/LBY Szczegóły
Artykuł 28.04.2022 Informacja pokontrolna z kontroli Projektu nr RPKP.03.01.00-04-0008/18 – Instalacja OZE Szczegóły
Artykuł 15.03.2022 Wystąpienie pokontrolne P/21/006 Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 09.03.2021 Wykonanie zaleceń do wystąpienia pokontrolnego B.III.431.11.2019 z 22 października 2019 r. Szczegóły