Sprawozdania finansowe 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2022 Gmina Miasto Wąbrzeźno Bilans skonsolidowany jst za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2022 Gimnazjum Nr 1 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Urząd Miasta Wąbrzeźno Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Przedszkole Miejskie Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2022 Szkoła Podstawowa Nr 2 Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2022 Gmina Miasto Wąbrzeźno Bilans z wykonania budżetu jst za 2021 rok Szczegóły