Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.24.2019 12.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr OA.0050.24.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 lutego 2019 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.139.2018 10.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.139.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Miasto Wąbrzeźno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.135.2018 29.11.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.135.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 listopada 2018r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.170.21 31.12.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.170.21 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych unijnych dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.42.2022 30.03.2022 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2021 r. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.152a.2020 31.12.2020 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.152a.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.6.2022 12.01.2022 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.3.2022 03.01.2022 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2022 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.128.2021 12.11.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2023 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.4.2022 05.01.2022 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach Szczegóły
« 1 2 3 89 90 »